Peter Kwasny, Aerosolen, Aerosol, Lackiervorbereitung, Lackspraydose, Lackspraydosen, Lacke, Farben, Auto-K, Spray-Set, Multona, belton, Originalfarbton, Original-Farbton, Spraydose, Spraydosen, Sprühdose, Sprühdosen, SprayMax, Spraymax, spraymax, Autok

Ochrana životního prostředí a šetrný vztah k němu

Ochrana životního prostředí a šetrné zacházení se zdroji mají ve společnosti Kwasny již řadu let velmi vysokou prioritu. Sídlo firmy leží již mnoho let ve vodním ochranném pásmu. V nedávné minulosti bylo několik mil. eur investováno do opatření v oblasti techniky, ochrany životního prostředí, protipožární ochrany a ochrany před katastrofami.  Jsme certifikovaní podle ISO 14001:2004 Environmentální management a pracujeme se systémem managementu bezpečnosti, který definuje všechny možné havárie, včetně protiopatření. Orientace na ochranu životního prostředí je dokumentována v dodržování zákona o hospodaření s vodou (WHG) a spolkového zákona o imisích (BlmSchG). Protipožární prevence je zajištěna automatickým hasicím zařízením a podnikovým požárním družstvem.   

  • Zemní nádrž na tekutý plyn a střešní konstrukce s tepelně izolačním systémem
  • Využití odpadního tepla z výroby stlačeného vzduchu k topným účelům 
  • Sklad nebezpečných látek podle zákona o hospodaření s vodou (WHG)
  • Vnitropodnikový systém pro vícenásobné použití nahrazuje čištění nádob
  • Hmotné zužitkování odpadů (např. plastové odřezky putují do výroby)
  • Snížení emisí VOC* díky moderní plnící technice v uzavřených systémech (aktivně podporuje udržování čistoty ovzduší)

Barvy ve spreji, které jsou vyrobeny společností Kwasny, odpovídají aktuálním právním předpisům VOC podle směrnice EG (EG-Richtlinie VOC 2004/42/EG). Mezní hodnoty VOC, které platí pro produkty na opravu laků, jsou nižší. Moderní plnicí technika v uzavřených systémech zajišťuje nejen významnou úsporu rozpouštědel, ale i plnění téměř bez emisí. Společnost Kwasny se tak již dnes pohybuje v rámci nového realizačního předpisu na omezení emisí škodlivých látek při použití organických rozpouštědel.

Ochrana životního prostřední není pro společnost Kwasny marketingovým nástrojem, nýbrž ve smyslu trvalosti podnikatelskou samozřejmostí.

 

* VOC = Volatile Organic Compounds je souhrnné označení pro těkavé organische  sloučeniny/složky, které se snadno odpařují/flüchtig.