Zkušební provoz– centrum nápadů pro laky ve spreji

Na jaře 2011 byl dokončen individuálně koncipovaný zkušební provoz firmy Peter Kwasny GmbH. Moderní budova, kterou lze flexibilně využívat na celkem 250m2 užitné plochy, je vybavena specificky vybavenou lakovací a předváděcí místností s příslušnými prostory pro semináře a školení.  Zkušební provoz byl přizpůsoben lakovacím procesům Spraymax a praktické aplikaci modulů SprayMax LackRepair.  Zkušební provoz s možností stavebně individuálního rozšíření umožňuje za procesních a praktických podmínek LIVE předvést naše produkty, jako např. kompletní provedení oprav malých škod (spot repair). Prezentovány jsou zde i další značky Kwasny, „Auto-K“ a „belton“, které jsou testovány za reálných podmínek. Cílovou skupinou jsou především zákazníci našich obchodních partnerů, přímí uživatelé jako např. lakovny, ale i všichni ostatní obchodní partneři. Zkušební provoz se kromě toho používá pro vnitropodnikové akce dalšího vzdělávání, jednání a pro výzkumné a vývojové práce. Zkušební provoz nabízí ideální prostor k tomu, abychom „na vlastní oči“ a vlastní zkušenost našim obchodním partnerům předvedli výkonnost našeho podniku a naše produkty. Tímto způsobem jsme v nepřetržitém dialogu a výměně zkušeností s našimi zákazníky a uživateli. Využijte možnosti našich pestrých a zajímavých nabídek školení. Srdečně Vás vítáme ve zkušebním provozu!